Nhà máy may YIDA Việt Nam

Dự án nhà máy may YIDA Việt Nam

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Thị trấn Lâm Thao, Cẩm Khê, Phú Thọ

Hạng mục: Cung cấp thiết bị chiếu sáng

chiếu sáng ống bơ

Tin Liên Quan