Nhà máy Samsung

Nhà máy Samsung Thái Nguyên

Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Yên Bình, Đồng Tiến, Phổ Yên, Thái Nguyên

Hạng mục: Cung cấp thiết bị chiếu sáng lắp đặt khu ký túc xá cho công nhân.

ký túc xá samsung Thái nguyên

Tin Liên Quan