Nhà máy GSR Vina 

Công ty TNHH GSR Vina

Địa chỉ: KCN Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Cung cấp đèn chiếu sáng

Tin Liên Quan