Nhà Ga T2 – Nội Bài

Nhà Ga T2 – Nội Bài, Hà Nội

Địa chỉ: Sóc Sơn, Hà Nội

Hạng mục: Cung cấp thiết bị chiếu sáng.

nhà ga T2 - Nội Bài

Tin Liên Quan